Τα πρόστιμα 495.000 ευρώ, επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας το 2011 και επικυρώθηκαν από το ΣτΕ. Αν και το αρχικό ποσό ήταν 645.000 ευρώ, για ορισμένους εκ των τεσσάρων μειώθηκαν από το ΣτΕ, καθώς κάποιες παραβάσεις ακυρώθηκαν. Για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.

Το ΣτΕ έκρινε ότι για τον πρώην αντιπρόεδρο της Proton, Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο των 155.000 ευρώ να μειωθεί στις 80.000 ευρώ. Για το πρώην ιδρυτικό στέλεχος της τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα, το ΣτΕ έκρινε πως πρέπει να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ.

Για τον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη, το ΣτΕ έκρινε πως πρέπει να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Παπασπηλίου επεβλήθη  πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κρίθηκε πως οι κατηγορούμενοι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών.