Σε σχετική ομόφωνη απόφασή τους, οι πρυτάνεις υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα έχουν οξυνθεί επτά μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου για τα πανεπιστήμια και η αιτία είναι ότι δεν βρέθηκαν «κατάλληλες και μακροπρόθεσμες λύσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης που οδηγεί τα Ιδρύματα σε αδιέξοδο», ενώ επισημαίνουν ότι με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου χρειάζεται επανεκκίνηση του διαλόγου για να γίνουν οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές.

«Η Σύνοδος» τονίζουν οι πρυτάνεις «έχει προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση από την Πολιτεία των υψηλής προτεραιότητας άμεσων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, θεμάτων προσωπικού, φοιτητικής μέριμνας και Φοιτητικών Εστιών, θεμάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργούνται στους Ειδικούς Λογαριασμούς».

Τέλος, δηλώνουν ότι επειδή δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, όπως λένε χαρακτηριστικά, συγκροτούν άμεσα επιτροπή επεξεργασίας προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πανεπιστημίων. 

 

«Καμπανάκι» κρούουν και οι πρόεδροι των ΤΕΙ

Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των ΤΕΙ αποφάσισαν να ζητήσουν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την άμεση υπογραφή του προϋπολογισμού του 2012, που καταρτίστηκε με βάση τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011 και με τις υποδείξεις του υπουργείου. Επίσης αποφασίσθηκε να ζητηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες. Σημειώνεται ότι το κόστος σπουδών ανά φοιτητή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ είναι 6.200 ευρώ και 2.600 ευρώ το χρόνο.

Οι πρόεδροι προειδοποιούν πως «αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω, τα ιδρύματα θα αναγκαστούν σύντομα να αναστείλουν τη λειτουργία τους μόνα τους ή με αποφάσεις των διοικήσεών τους».