Μετά από ένα χρόνο σε σχέση με τον Digea η ΕΡΤ ολοκληρώνει την ψηφιακή μετάβαση στη Θεσσαλονίκη

http://bit.ly/eTgN3R