Ιστορικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, για πρώτη φορά αρνητικό για το Ισραήλ  (μπορούσαν και καλύτερα) και την πολιτική του αποκλεισμού (in.gr: http://bit.ly/d7tCdb)