Τον Δεκέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2014, ο γενικός δείκτης όγκου, σημείωσε αύξηση κατά 0,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015 σηµείωσε αύξηση κατά 22,4%.
 
Ο εποχικά διορθωµένος γενικός δείκτης κύκλου εργασιών, κατά τον Δεκέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε αύξηση κατά 1,9%, ενώ ο αντίστοιχος γενικός δείκτης όγκου, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015 σημείωσε αύξηση κατά 1,7%.