Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 57,1%.
 
β. Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,6%.
Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
– Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 4,2%.
– Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 14,2%.
 
Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πως ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιουνίου 2012 – Μαΐου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 5,5%, έναντι µείωσης 1,5% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.