«Με βάση τα αδύναμα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και μετά την προειδοποίηση της S&P ότι πιθανόν να προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας πολλών χωρών της ευρωζώνης, θα αναμέναμε μια αδύναμη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο τουλάχιστον για το άνοιγμα», ανέφερε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος το πρωί.