Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης των μισθών χωρίς να έχει εφαρμοστεί κανενός είδους προσαρμογή -ούτε εποχική ούτε ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών- μειώθηκε 1,8% το α’ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, έναντι μείωσης 11,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.
 
Το επίπεδο των αποδοχών στην Ελλάδα υποχωρεί από το γ’ τρίμηνο του 2010, με την ένταξη στο μνημόνιο, εξέλιξη που δεν καταγράφηκε σε καμία άλλη χώρα. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο α’ τρίμηνο του 2013, σε ποσοστό 11,9% και αντανακλά τις μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
 
Επίσης ο δείκτης των μισθών στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο του 2014 υποχώρησε στις 73,3 μονάδες, από τις 100,1 μονάδες που ήταν στο β’ τρίμηνο του 2010, λίγο πριν ξεκινήσει η καθοδική τους πορεία. Δηλαδή, οι συσσωρευμένες απώλειες φτάνουν στο 26,8% στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας.
 
Ακόμη, ο δείκτης μισθών με εποχική προσαρμογή αλλά χωρίς προσαρμογή ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών του α’ τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2013, παρουσιάζει αύξηση 0,6%, έναντι μείωσης 12,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
 

Θλιβερές πρωτιές για Κύπρο – Ελλάδα
 

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συγκρίσεις, η ΕΛΣΤΑΤ μετρά την ετήσια μεταβολή των μισθών με διόρθωση εργάσιμων ημερών και χωρίς εποχική διόρθωση και η Ελλάδα, με βάση τη μέθοδο αυτή, βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των πέντε κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «28», στα οποία σημειώθηκαν μειώσεις μισθών το α’ τρίμηνο του 2014.
 
Ειδικότερα, μειώσεις μισθών σημειώθηκαν στην Κύπρο κατά 7,9%, στην Ελλάδα 3,3%, Κροατία 1,7%, Ιρλανδία 0,3% και Ιταλία 0,2%.
 
Ο μέσος όρος των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ενωση αυξήθηκε κατά 1,7%, με τις υψηλότερες αυξήσεις να σημειώνονται σε Λετονία 7,7%, Εσθονία 7%, Ρουμανία 5,3%, Λουξεμβούργο 3%, Αυστρία 3%, Σουηδία 2,8%, Γερμανία 2,3%, Γαλλία 1,8%, Μάλτα 1,7%, Πορτογαλία 0,9%, Βέλγιο 0,8% και Ισπανία 0,6%.

Για τον υπολογισμό του δείκτη των αποδοχών χρησιμοποιούνται οι ακαθάριστες αμοιβές προς τις ώρες εργασίας. Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), καθώς και τις αμοιβές για ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (π.χ. ημέρες αδείας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, αποζημιώσεις απόλυσης κλπ).
 
 

Μεταβολές ανά κλάδο


Οι κλάδοι στους οποίους μετρήθηκαν οι μεταβολές των αποδοχών είναι Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση, Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αεριού, Ατμού και Κλιματισμού, Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, Κατασκευές, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών, Μεταφορά και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, Ενημέρωση και Επικοινωνία, Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες, Δημόσια Διοίκηση και Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Αλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών.