Παύση πληρωμών αλλά προς ποιούς; H συζήτηση συνεχίζεται. (Radio Bubble: http://bit.ly/dpExY6)