Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων τονίζει ότι μετά την αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος στήριξης το φθινόπωρο από την τρόικα, «τότε θα επανεξετάσουμε πιθανούς τρόπους για τη συνέχιση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας. Για παράδειγμα, η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να βελτιωθεί με την παράταση του χρόνου αποπληρωμής».

Σύμφωνα με τον  Όλι Ρεν, κομβικό θέμα θα είναι η ικανότητα της Ελλάδας να εφαρμόσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος στήριξης, καθώς και η ικανότητά της να εξασφαλίσει δημοσιονομικό πλεόνασμα.