Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη μείωση του ελληνικού χρέους, αν όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα του Ιανουαρίου, όχι του Φεβρουαρίου, διευκρίνισε ο επίτροπος οικονομικών και νομισματικών…