«Είναι λογικό να γίνει έτσι,» απάντησε ο αξιωματούχος ερωτηθείς για το αν τα 20 επιλέξιμα ελληνικά ομόλογα θα προσφερθούν σε διαφορετικές τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδησεογραφικού πρακτορείου, στις 23 Νοεμβρίου οι τιμές των εν λόγω ομολόγων κυμαίνονταν από 25,15 σεντς έως τα 34,41 σεντς.

Η συμφωνία που σημειώθηκε στην αρχή της εβδομάδας προβλέπει πως η τιμή επαναγοράς δεν θα είναι υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της παραπάνω ημερομηνίας. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα ομόλογα έχουν ονομαστική αξία 63 δισ. ευρώ.