Τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, διασπάστηκε το κουτάλι. Κραυγή αριστερής αγωνίας από τον Γ. Ρούση (Ε: http://bit.ly/cG29WU)