Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία εισχώρησε μέσα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» δημιουργεί ένα ακόμη πλήγμα για τους πολίτες σε ένα ν/σ το οποίο καταργεί ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης.

Η εν λόγω τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες για ελεύθερη αύξηση στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Μέχρι τώρα οι αυξήσεις στα παλιά, σταθερά συμβόλαια υγείας συνδέονταν με αντικειμενικούς παράγοντες. Ουσιαστικά, με τη ρύθμιση αυτή, για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εις βάρος των ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, η αύξηση των των ασφαλίστρων φαίνεται ότι δεν θα συνδέεται με αντικειμενικούς παράγοντες, με μοναδική προϋπόθεση να ενημερώνουν τον ασφαλισμένο 60 ημέρες νωρίτερα. Απ’ την πλευρά του ο ασφαλισμένος ή θα αποδεχθεί την αύξηση ή θα καταγγείλει τη σύμβαση εντός 30 ημερών χάνοντας την κάλυψη του άσχετα απ’ το πόσα χρόνια είναι ενεργό το συμβόλαιο του.

«Με την προσθήκη μίας ρύθμισης στο νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό δίκαιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ικανοποιήσει τις παράνομες απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εις βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων καταναλωτών. Αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης ακύρωσε αναιτιολόγητα και με πρωτοφανή τρόπο το πρόστιμο που είχε επιβληθεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε ασφαλιστική επιχείρηση για παράνομες αυξήσεις ασφαλίστρων, τώρα προβαίνει σε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι τελευταίες να προβαίνουν ανεμπόδιστα πλέον σε αυθαίρετες αυξήσει», σημειώνει σχετικά η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Όπως αναφέρει και το ergasianet.gr, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που έχουν συνάψει ασφάλιση υγείας είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου.

Όπως έχει κριθεί με την απόφαση 1030/2001 του Αρείου Πάγου, έπειτα από συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που προβλέπονται στη σύμβαση, είναι εύλογα, αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου.

Ακολούθως, τα δικαστήρια, στα οποία προσέφυγαν καταναλωτικές ενώσεις και ασφαλισμένοι, έχουν κρίνει, σε όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, καταχρηστικούς τους όρους που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δικαιώνουν τους καταναλωτές, μειώνουν το ασφάλιστρο, επιστρέφουν αδικαιολόγητα εισπραχθέντα ασφάλιστρα, συμπληρώνουν τις συμβάσεις με αντικειμενικούς δείκτες που θα πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου (π.χ. δείκτης υγείας της Στατιστικής αρχής). Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει επιβάλει πρόστιμα για τις εν λόγω ασφαλίσεις, όλες δε οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων έπειτα από προσφυγές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (και εφετειακές) διαπιστώνουν την αδιαφάνεια και καταχρηστικότητα των όρων και τη νομιμότητα της επιβολής προστίμου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, στις νέες συμβάσεις θα αρκεί να αναφέρονται μόνο τα αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια αναπροσαρμογής του πρώτου εδαφίου (πχ. δείκτης υγείας και ηλικία ασφαλισμένου), χωρίς να εξειδικεύεται σε τι ποσοστό το κάθε κριτήριο συμμετέχει στην αναπροσαρμογή. Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κριτήρια αυτά κατά το δοκούν, χωρίς να μπορεί να ελέγξει ο ασφαλισμένος την τελική αναπροσαρμογή.

Επιπλέον, η παρ. 2 του άρθρου περιέχει μία εντελώς παράδοξη και παράλογη ρύθμιση, η οποία επιδοκιμάζει και ανέχεται την παραβίασης αρχής της διαφάνειας στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να παραβιάζουν τα κριτήρια και τους αντικειμενικούς δείκτες αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, αφού σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή βρίσκεται εκτός των ορίων και των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1, ενημερώνουν απλώς και παρέχουν διευκρινίσεις για την απόκλιση, 60 ημέρες πριν την κάθε αναπροσαρμογή.

Η παρ. 3 επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια των καταναλωτών. Προβλέπει μεν ότι σε περίπτωση που οι όροι είναι αδιαφανείς και δεν προβλέπουν κριτήρια, τότε εφαρμόζονται εκ του νόμου οι παράγοντες και τα κριτήρια της παρ. 1. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η παρ. 1 δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή δείκτες, αφήνει τις εταιρίες να καθορίσουν οι ίδιες τους παράγοντες που τους εξυπηρετεί και την επιρροή τους στη σύμβαση. Μπορούν δηλαδή να καθορίσουν λ.χ. ένα οποιοδήποτε ετήσιο ποσοστό λόγω ηλικίας (π.χ. 4 %), αφού η ηλικία αναφέρεται ως παράγοντας στην παρ. 1, και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ή παράγοντες που κρίνουν ότι τους εξυπηρετούν καλύτερα για πρόσθετες αυξήσεις.

Ο εμπαιγμός δε των ασφαλισμένων κορυφώνεται με τη ρύθμιση ότι ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν δεν εγκρίνει την αύξηση (το δικαίωμα καταγγελίας το έχει έτσι κι αλλιώς). Ωστόσο, ο καταναλωτής που θα υποχρεωθεί, λόγω της αύξησης του ασφαλίστρου να διακόψει μία ασφαλιστική σύμβαση υγείας δεν είναι σε θέση να βρει ανάλογη κάλυψη σε άλλη εταιρία, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα προσφέρουν κυρίως ετήσια συμβόλαια, τα οποία κάθε χρόνο ανανεώνουν και όχι ισόβια.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκανδαλώδης διάταξη

Σχετικά με την σκανδαλώδη τροπολογία έβγαλε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «σκανδαλώδη διάταξη που «ικανοποιεί τις απαιτήσεις μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων σε βάρος χιλιάδων πολιτών». Μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την παραπάνω διάταξη.

Εκτιμά επίσης πως η διάταξη «στερεί ουσιαστικά από τη δημόσια διοίκηση τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις στις εταιρείες για να προστατεύσει τους ασφαλισμένους» και τονίζει πως «μοναδική επιλογή του ασφαλισμένου που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις, είναι να ακυρώσει το συμβόλαιο χάνοντας την υγειονομική του κάλυψη, κι ας πλήρωνε αδιαλείπτως για αυτήν επί σειρά ετών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει πως «δεν πρόκειται για μια τυχαία αστοχία» και αναφέρει «την αδικαιολόγητη ακύρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης προστίμου 100.000 ευρώ σε ασφαλιστική επιχείρηση για παράνομες αυξήσεις ασφαλίστρων και το δώρο της κυβέρνησης στις ιδιωτικές κλινικές, με διπλασιασμό του κόστους για τη χρήση των ιδιωτικών ΜΕΘ», υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση συνεχίζει την εξόφθαλμα αντικοινωνική της πολιτική».

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Αντίδραση για τη νομοθετική ρύθμιση για τα ασφάλιστρα στα ισόβια νοσοκομειακά

«Μόνο ΝΤΡΟΠΉ , για τους Κυβερνώντες, μπορεί να φέρει το έκτρωμα» άρθρο 268, για τους ασφαλισμένους καταναλωτές, που δεν είναι άλλο ,παρά αφαίρεση των δικαιωμάτων τους , και προνόμια μόνο για τις ασφαλιστικές εταιρείες…στρώσιμο “κόκκινου χαλιού”, μήπως και τους κακοκαρδίσουν ΄Ελεος  κύριοι….

Με  το άρθρο 268, του νομοσχεδίου, επιχειρείται, αφενός η κάμψη της προστασίας του ασφαλισμένου, στις νέες συμβάσεις και αφετέρου μία επέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις ,μακροχρόνιων νοσοκομειακών ασφαλίσεων.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, που έχουν συνάψει ασφάλιση υγείας ,είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, στις νέες συμβάσεις, θα αρκεί να αναφέρονται μόνο τα αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια αναπροσαρμογής του πρώτου εδαφίου (πχ. δείκτης υγείας και ηλικία ασφαλισμένου), χωρίς να ειδικεύεται σε τι ποσοστό το κάθε κριτήριο συμμετέχει στην αναπροσαρμογή.

Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κριτήρια αυτά ,κατά το δοκούν, χωρίς να μπορεί να ελέγξει ο ασφαλισμένος την τελική αναπροσαρμογή.

Επιπλέον, η παρ.2 του άρθρου περιέχει μίαν εντελώς παράδοξη και παράλογη ρύθμιση, η οποία επιδοκιμάζει και ανέχεται την παραβίαση αρχής της διαφάνειας στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, μπορούν να παραβιάζουν τα κριτήρια και τους αντικειμενικούς δείκτες αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου αφού σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή βρίσκεται εκτός των ορίων και των παραγόντων και δεικτών της παρ.1, ενημερώνουν απλώς και παρέχουν διευκρινίσεις, για την απόκλιση 60 ημέρες, πριν την κάθε αναπροσαρμογη

Κατόπιν των παραπάνω, η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί την Κυβέρνηση, αφού αναλογιστεί τις Κρίσεις ,που έχουν τα τελευταία χρόνια , υπερφορτωθεί οι καταναλωτές, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν , να αποσύρει ‘άμεσα το άρθρο 268 , που δεν φέρει βελτίωση στο τομέα των ασφαλίστρων των καταναλωτών , αντίθετα θεωρείται αύξηση του κέρδους ,των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η Πρόεδρος

Της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη