Ο κύκλος επαφών των στελεχών του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ θα ανοίξει με το Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο.
 
Οι επαφές θα περιστραφούν γύρω από την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών ταμείων, την είσπραξη των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, την ενοποίηση των μηχανισμών απονομής των συντάξεων και την κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών που χρηματοδοτούν την κοινωνική ασφάλιση.
 
Η έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για τις ενοποιήσεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας εντός Ιουλίου και να προβλέπει ενοποιήσεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και των φορέων χορήγησης εφάπαξ σε ανεξάρτητους τομείς, την ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων με τον ΟΑΕΕ, την ένταξη εν συνεχεία στο ΙΚΑ του φορέα που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ και την αναδιοργάνωση του ΟΓΑ.
 
 

Εντός στόχου οι επιχορηγήσεις
 

Σημειώνεται πως στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων από τον προϋπολογισμό κινούνταν εντός του στόχου.

Αναλυτικά, από τα 10,6 δισ. ευρώ της ετήσιας επιχορηγήσεως είχε απορροφηθεί στο εν λόγω διάστημα το 42,1%, ήτοι 4,54 δισ. ευρώ. Ειδικά  το ΙΚΑ, από τα 2,23 δισ. ευρώ της ετήσιας επιχορηγήσεως είχε απορροφήσει στο πεντάμηνο το 45,1%, ήτοι 1,07 δισ. ευρώ.

 

Περικοπές αύξηση ορίων ηλικίας 
 

Η συζήτηση για την οικονομική κατάσταση των ταμείων επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια για περικοπές σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για όσους δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτά τα σενάρια προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας έως δύο χρόνια με μεταβατικό διάστημα για όσους έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά δεν έχουν το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν ή αύξηση του χρόνου ασφάλισης για σύνταξη από τις 4.500 ημέρες στις 6.000 ημέρες.