Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έρχεται σε συνέχεια της Πράξης του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, εξειδικεύοντας και επικαιροποιώντας τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται στη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος, συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού.

Έτσι, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οριστικοποιείται το σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ μέσω συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού «για τη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εθνικής οικονομίας,  καθώς επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη τόσο στον τομέα των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όσο και για τον ίδιο τον τελικό καταναλωτή».