Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για το ραδιόφωνο στην ψηφιακή εποχή. Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ προτείνει, μεταξύ άλλων, οι άδειες να είναι εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και οι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί να διακρίνονται σε ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς σταθμούς.
 
Στα σημαντικότερα σημεία του –υπό διαβούλευση νομοσχεδίου- περιλαμβάνονται τα εξής: η διαδικασία αδειοδότησης διενεργείται από το ΕΣΡ, το οποίο θα εκδώσει τη σχετική προκήρυξη, οι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται σε ενημερωτικούς και μη και αδειοδοτούνται αντιστοίχως, η χρονική διάρκεια των αδειών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες και κοινοπραξίες οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης καθώς και οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
 

«Δημιουργικές» ασάφειες

 
Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ προτείνει οι άδειες να είναι εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και οι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί να διακρίνονται σε ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς σταθμούς (και να αδειοδοτούνται αντιστοίχως). Δεν αποσαφηνίζεται, ωστόσο, πώς ακριβώς ο νομοθέτης αντιλαμβάνεται τον διαχωρισμό ανάμεσα σε ενημερωτικό και μη σταθμό. Το αθλητικό ραδιόφωνο για παράδειγμα, δεν αποσαφηνίζεται σε ποιά κατηγορία ανήκει. Παράλληλα, δεν ορίζεται αν ένας μη ενημερωτικός σταθμός μπορεί να μεταδίδει σύντομα δελτία ειδήσεων και υπό ποιές προδιαγραφές.
 
Παρά το γεγονός ότι παλιότερα ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, υποστήριζε ότι στον διαγωνισμό των ραδιοφωνικών αδειών θα προβλέπονται υποχρεώσεις ανάλογες με εκείνες που θα ισχύσουν για τα κανάλια, ωστόσο η κυβερνητική πρόταση διαφέρει από το νόμο για την τηλεόραση καθώς δεν περιλαμβάνει προδιαγραφές περιεχομένου.