Οι κατηγορούμενοι, οδηγούνται στο δικαστήριο με τις κατηγορίες της απάτης και της απιστίας, με τις διατάξεις του ν. 1608/50 περί καταχραστών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013, κατόπιν εντολής της Εισαγγελέως διαφθοράς, Ελένης Ράικου και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014.

Δημήτρης Κοντομηνάς, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Περικλής Λίβας, Δημήτρης Μπακατσέλος, Βίκτωρας Ρέστης, Άγγελος Φιλιππίδης αλλά και η επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου είναι μερικοί μόνο από τους κατηγορούμενους.

Η εισαγγελέας Μαρία Σουκαρά-Κατσικάρδη, έκανε την πρόταση με την οποία απέδιδε στους κατηγορούμενους σειρά κακουργηματικών πράξεων, με ορισμένα να επισύρουν ισόβια κάθειρξη και το Δικαστικό Συμβούλιο την έκανε δεκτή με το βούλευμα που εξέδωσε.

Η εισαγγελέας, στην πρότασή της αναφέρει: «Στην κατηγορία των «Μη Μεταβιβαζόμενων Στοιχείων», υπήχθη μια σειρά από δανειακές συμβάσεις, τις οποίες το νέο Τ.Τ. αναγκάσθηκε να καταγγείλει την 3-10-2011, καθόσον τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνταν και οι δανειολήπτες δεν τηρούσαν τους όρους των συμβάσεων. Πρέπει δε να τονιστεί, ότι η ανωτέρω μεταβίβαση, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο, ιδρύθηκε με το Ν. 3864/2010, με σκοπό την στήριξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος».

Στο βούλευμα που εξέδωσαν οι εφέτες, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια ευρώ τα οποία δίδονταν ως επιχειρηματικά δάνεια, κατέληξαν μέσω πολύπλοκων μηχανισμών σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή χάθηκαν τα ίχνη τους.