Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο 350 σελίδων στο οποίο αποτυπώνονται οι σκέψεις της κυβέρνησης σχετικά με μελλοντικά έργα στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, σύμφωνα με τον νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, μέσω του οποίου θεσπίστηκε.¨

Στο εγχειρίδιο περιγράφονται πάνω από 400 έργα με περίοδο υλοποίησης -τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο- να είναι το διάστημα 2020-2025.

Τον συντονισμό της ομάδας που συνέταξε το κείμενο είχε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, σε διαρκή συνεργασία με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, με το συνολικό ύψος του σχεδίου να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να λάβει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψει τα παραπάνω έργα.

Τα έργα που αναφέρονται με επίκεντρο την ψηφιακή πύλη του gov.gr, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες προς τους πολίτες, με τη διασύνδεση των βασικών μητρώων (ταυτότητες, Εθνικό Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ, κ.α.), αλλά και περίπου 250 άλλων μητρώων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, εσωκλείουν δύο πυλώνες. Το Κέντρο Ταυτοποίησης και το Κέντρο Ειδοποιήσεων. Το τελευταίο «θα παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε υπηρεσίες και φορείς του κράτους να μπορούν να ενημερώνουν τους πολίτες για θέματα που τους αφορούν, εφόσον έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη ψηφιακή υπηρεσία». Ενδεικτικά, θα αφορά «υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος, ενημερώσεις για την πορεία αιτημάτων του πολίτη, προσωποποιημένες ενημερώσεις (π.χ. προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, εμβολιασμών) και μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα οδηγίες για καιρικά φαινόμενα και ανακοινώσεις έναρξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών».

Στη «Βίβλο» αναφέρεται πως «η χώρα μας πρέπει να κλείσει τις πολλές εκκρεμότητες που ακόμα έχει με την 3η Βιομηχανική Επανάσταση και να βελτιώσει τη θέση της σε όλους τους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας και αυτό αποτελεί εθνικό στοίχημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη -είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας».

Όπως έχει υποστηρίξει και ο Κυρ. Πιερρακάκης, «κάποια από τα οριζόντια έργα που περιγράφονται, υλοποιήθηκαν νωρίτερα ώστε να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθούν τα υπόλοιπα έργα προτεραιότητας. Πριν ακόμη φτάσει η ΒΨΜ στη δημόσια διαβούλευση και την ολοκλήρωσή της, οι δομές και οι μέθοδοί της δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες».

Μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, «που συνδιαμορφώθηκε με τους αρμόδιους φορείς, ορίζονται και ιεραρχούνται απαραίτητα οριζόντια έργα, ενώ επιπλέον περιγράφονται τομεακές (κάθετες) παρεμβάσεις, σε κάθε άξονα πολιτικής, που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Όπως ξεκαθαρίζεται και στη «Βίβλο», η αρχική καταγραφή των σημαντικών έργων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι εξαντλητική ή περιοριστική.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το σχέδιο, «ο πολίτης σταματά να προσκομίζει έγγραφα που τον αφορούν, τα οποία παράγονται από πληροφοριακά συστήματα φορέων του ελληνικού δημοσίου».

Επιπλέον, στο σχέδιο αναφέρεται η αρχή «μόνον άπαξ», στην οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν «μόνο μία φορά» τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την αλληλεπίδρασή τους με το Δημόσιο.

«Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούν ένα υποσύνολο των ψηφιακών παρεμβάσεων που πρόκειται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα», αφού η «Βίβλος» έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα, «θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης», με διαδικασία που επίσης περιγράφεται λεπτομερώς.