Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ιατρική Σχολή έχει ανακοινώσει πρόγραμμα εξετάσεων για την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μαθήματα έγιναν τη Δευτέρα σε εργαστηριακούς χώρους της Φαρμακευτικής Σχολής και στη Γυμναστική Ακαδημία. 

Πολλά τμήματα του Καποδιστριακού ωστόσο παραμένουν σε κατάληψη και μάλιστα ομάδα φοιτητών εμπόδισε τη Δευτέρα την έναρξη των μαθημάτων στη Νομική Σχολή όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.