Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

• Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών υποχώρησε από τα 165,75 δισ. ευρώ στα 128,63 δισ. ευρώ πέρυσι.

 
• Η δημόσια κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά 11 δισ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκε στα 31,34 δισ. ευρώ το 2013.
 
• Οι επενδύσεις υποχώρησαν στα 23,6 δισ. ευρώ το 2013 από 56 δισ. ευρώ (απώλεια 32,4 δισ. ευρώ).
 
• Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 53 δισ. ευρώ το 2013 από 56,2 δισ. ευρώ το 2008. Πάντως, σε σχέση με το 2012, οι εξαγωγές αυξήθηκαν πέρυσι κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.
 
• Οι εισαγωγές μειώθηκαν δραστικά κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν στα 57,8 δισ. ευρώ πέρυσι, από 90 δισ. ευρώ το 2008.
 
Πέραν της σύγκρισης με το 2008, αξίζει να σημειωθούν και οι αλλαγές από το 2012 στο 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις ετήσιες μεταβολές των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας:
 
• Η ιδιωτική κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά 7,4% και η δημόσια κατά 7,3%.
 
• Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 10,5%.
 
• Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,5%.
 
• Οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά 6,8%.

(με πληροφορίες από την «Καθημερινή»)