Να εξηγήσουν «για ποιον λόγο και προς τι ψήφισαν οι ίδιοι» τη νομοθεσία περί απορρήτων εγγράφων ή «να ζητήσουν αλλαγή του νόμου» «αν θεωρούν ότι η εφαρμογή των νόμων του ελληνικού κράτους απειλεί τη δημοκρατία», «αντί να κατηγορούν το υπουργείο Εξωτερικών που επικαλείται και εφαρμόζει τους νόμους του ελληνικού κράτους», καλεί το υπουργείο Εξωτερικών «κύκλους», που «διατείνονται ότι η μη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων συνιστά αντιδημοκρατική μεθόδευση και παραπέμπει σε νόμους περί κατασκοπείας».
 
Το ΥΠΕΞ, σε σχετική ανακοίνωσή του, αποσαφηνίζει τη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση απόρρητων εγγράφων «προς αποφυγή», όπως τονίζει, «παρανοήσεων», καθώς «τις τελευταίες ημέρες διακινούνται πολλές ανακριβείς πληροφορίες από δήθεν γνώστες της διαδικασίας που διέπει τον χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό κρατικών εγγράφων».
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ:
 

  1. Μόνος αρμόδιος για τον χαρακτηρισμό ενός εγγράφου ως απορρήτου είναι η εκδούσα αρχή.
  2. Βασικό κριτήριο επιλογής της διαβάθμισης είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου του εγγράφου, με γνώμονα τη δυνητική βλάβη που θα μπορούσε να προκαλέσει στα εθνικά συμφέροντα η τυχόν δημοσιοποίησή του. Εφόσον το έγγραφο διαβαθμιστεί, υπόκειται στους περιορισμούς του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας.
  3. Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών, προβλέπεται ότι «επιτρέπεται ο κατ΄εξαίρεσιν αποχαρακτηρισμός ενός εγγράφου, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή υπέρτερου εθνικού συμφέροντος. Ο αποχαρακτηρισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής αποχαρακτηρισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών».

 
«Συνεπώς» υπογραμμίζει «η ερμηνεία του περιεχομένου και ο αυθαίρετος “χαρακτηρισμός” ενός κρατικού εγγράφου από αναρμόδιους που εμφανίζονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ασφαλώς και δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη δια του νόμου διαδικασία αποχαρακτηρισμού του».