Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒ, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολείται με μερική απασχόληση, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται διπλάσιο (2 στους 10).

Κατά την ερμηνεία του ΣΕΒ, για το γεγονός της μικρότερης μερικής απασχόλησης στη χώρα μας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, με βάση την κλαδική κατανομή της μερικής απασχόλησης, ευθύνεται η συμμετοχή του Δημοσίου στους εν λόγω τομείς, ο έντονος συνδικαλισμός και ο περιορισμένος ανταγωνισμός.
 
Στο παραπάνω συμπέρασμα, ο Σύνδεσμος καταλήγει παρά το γεγονός πως οι απασχολούμενοι στη μερική απασχόληση είναι οι νέοι, που στη χώρα μας αντιμετωπίζουν ανεργία της τάξης του 50%.
 
Αντιθέτως, ο ΣΕΒ εστιάζει στο γεγονός πως η μερική απασχόληση αποτελεί «διέξοδο για επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία δραματικής πτώσης του τζίρου» και που η παραγωγική τους διάρθρωση επιτρέπει αντίστοιχο προγραμματισμό για τις θέσεις εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΕΒ εκτιμά πως διασώζονται θέσεις εργασίας «που είναι πλέον αρκετές, έστω και με μειωμένη συμμετοχή στην παραγωγή», συμπληρώνοντας πως μπορεί να βελτιωθεί.


 
Παράλληλα, καταδικάζει το φαινόμενο της αδήλωτης ή μερικά αδήλωτης εργασίας που, κατά τον ΣΕΒ, ανθεί «ιδιαίτερα στις λιγότερο οργανωμένες επιχειρήσεις». Μάλιστα, υπογραμμίζει πως η μείωση του κατώτατου μισθού το 2012 συμπίπτει με σημαντική αύξηση στη μερική απασχόληση. Αύξηση που συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση των μέσων αμοιβών σε μικρές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν πιο εντατικά τη μερική απασχόληση.
 
Τέλος, ο ΣΕΒ τάσσεται κατά της οποιασδήποτε αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς θεωρεί πως μία τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε την ίδια την ανάκαμψη της οικονομίας, τοποθετώντας την όποια αύξηση στο μέλλον «όταν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει».
 

Σημαντική υστέρηση εσόδων

 
Επίσης στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΒ αναφέρονται ακόμη τα εξής: εντός των στόχων ήταν η εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του 2017, με τα έσοδα να εμφανίζουν σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου λόγω της μη καταβολής τον Μάρτιο (καταβλήθηκε τον Απρίλιο) του αντιτίμου για την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, γεγονός το οποίο έχει επηρεάσει το πρωτογενές πλεόνασμα.
 
Όπως αναφέρεται, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο +1,7% τον Μάρτιο του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των φόρων κατανάλωσης και των τιμών καυσίμων. Ωστόσο, η θετική μεταβολή των τιμών από τον Δεκέμβριο του 2016 καταδεικνύει αυξημένη ζήτηση στην οικονομία. Η προετοιμασία για την τουριστική περίοδο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να συμβάλλει στη μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία τον Μάρτιο του 2017, οι οποίοι ωστόσο εξακολουθούν να είναι περισσότεροι σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να αυξάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι που αναζητούν εργασία.