Σε σχέση με τη λειτουργία της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε: “Θα πετύχει μόνον αν εξαλειφθούν τα φαινόμενα κακοπιστίας και ασυνεννοησίας που τη φθείρουν. Τα κόμματα και τα πρόσωπα που τη στηρίζουν πρέπει να μάθουν να μιλούν με μια φωνή και να πράττουν με μια θέληση. Αυτό είναι το χρέος τους, αλλά είναι και το συμφέρον τους. Διότι, αν αυτή η κυβέρνηση αποτύχει, ο λαός θα ρίξει την ευθύνη για το εθνικο ναυάγιο στους σημερινούς' 'συγκάτοικους'».'