Αυτό το άρθρο 99 είναι τόσο οφθαλμοφανές ποιον προστατεύει… Αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 τον τελευταίο χρόνο, ο ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδας)…