Αναλυτικά, κρατικές δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν από 6,8% του ΑΕΠ το 2007 στο 5,3% το 2015, ενώ οι γενικές κρατικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους, μειώθηκαν από το 11,7% στο 9,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δαπάνες για την άμυνα, τη στέγαση και την τοπική αυτοδιοίκηση παρέμειναν αμετάβλητες ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες για κοινωνική προστασία και για την οικονομία αυξήθηκαν κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες και 4,7 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Η έκθεση φαίνεται να κρίνει θετικά την αναγκαστική δημοσιονομική προσαρμογή λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων. Επισημαίνεται ότι η χώρα κατέγραψε το 2016 δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, για πρώτη φορά μετά την κρίση, «καθώς η οικονομική ανάπτυξη ήταν θετική και η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίσθηκε».

Τέλος, η έκθεση στέκεται στη μείωση των δημόσιων επενδύσεων και τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. «Αν και η γήρανση του πληθυσμού και η υψηλή ανεργία οδήγησαν σε άνοδο των κοινωνικών δαπανών κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ στο 41% των συνολικών δαπανών το 2015 από 37% το 2007, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν στο 37% από 39%, αντίστοιχα, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν από το υψηλό επίπεδο του 9,3% το 2009 στο 7,7% το 2015».