Συγκεκριμένα η επιτροπή έρευνας η οποία φέρεται να έχει όλα τα στοιχεία της πτήσης και μάλιστα από την αρχή της, κάνει λόγο για άνω του ενός σήματα που εστάλησαν από το μοιραίο αεροσκάφος και μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ACARS με κωδικό που παραπέμπει σε ύπαρξη καπνού στον χώρο της τουαλέτας αλλά και των ηλεκτρονικών.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό καθώς, σε συνδυασμό με την κατάσταση πολλών ευρημάτων που εμφανίζουν συγκεκριμένου τύπου παραμορφώσεις και αλλοιώσεις, οδηγούν σχεδόν στη βεβαιότητα για ύπαρξη πυρκαγιάς πριν αυτό καταπέσει, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής, να είναι γνωστά τα αίτια από τα οποία αυτή ξεκίνησε. 

Στοιχεία όμως δεν κατάφεραν ως τώρα να ανακτηθούν από την κάρτα μνήμης του δεύτερου «μαύρου κουτιού» του Airbus το οποίο καταγράφει τους ήχους και τις συνομιλίες από τον χώρο του πιλοτηρίου και κάποιους έξω από αυτό, λόγω της σοβαρής ζημίας που έχει υποστεί και γι' αυτόν τον λόγο ήδη βρίσκεται σε ειδικό κέντρο της Γαλλίας όπου γίνεται προσπάθεια αποκατάστασής της.