Βρέθηκε νομική φόρμουλα για τη δίκη Σομαλών πειρατών. Έχουμε και κάτι Ισραηλινούς αν ενδιαφέρεστε. (CSM: http://bit.ly/cKzV7e)