Οι Σουηδοί λιμενεργάτες μπλοκάρουν τα πλοία και τα αγαθά του Ισραήλ, από τα λιμάνια τους (Haaretz  http://bit.ly/djy4Yr)