Ο Σούσελ αναφέρθηκε στα 15 συναπτά τρίμηνα οικονομικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε τέσσερα από πέντε μέλη που εξήλθαν από οικονομικές κρίσεις, με μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, τόνισε, οι θεσμοί της ΕΕ λειτουργούν, και το ευρώ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νομίσματα παγκοσμίως.

Η μεταναστευτική κρίση βρίσκεται υπό έλεγχο, τόνισε, η προστασία των συνόρων της ΕΕ βελτιώνεται, οι οικονομικοί μηχανισμοί έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας λειτουργεί καλά. «Ενώ υπάρχουν ακόμα προβλήματα, προβλήματα υπάρχουν και σε κάθε χώρα», είπε, «άρα, προσωπικά, στο πλαίσιο αυτό δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κρίση».

Ο Σούσελ χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίας να φύγει από την ΕΕ και τη νομισματική ένωση «δυστυχή και δυσνόητη», αλλά κρίση που αφορά τη Βρετανία μόνο, και εκτίμησε ότι κάποιοα στιγμή στο μέλλον η χώρα θα μετανιώσει για την απόφασή της.

Οι συζητήσεις για την άνοδο του λαϊκισμού είναι επίσης εν μέρει υπερβολικές, τόνισε, καθώς τα σχετικά λαϊκίζοντα κόμματα πάντα υπήρχαν, ενώ υπολόγισε πως η υποστήριξη στον πυρήνα αυτών των κομμάτων, μαζί με τους λαϊκιστές και τους αμφισβητίες της ΕΕ, κυμαίνεται μεταξύ του 10%-20%, χωρίς να αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για την ΕΕ. Η αντιμετώπισή τους μπορεί να γίνει με λογικούς και μετριοπαθείς πολιτικούς οι οποίοι θα αναλάβουν να δώσουν σωστές λύσεις, και με τα κόμματα που θα προωθήσουν πιό κατάλληλους υποψηφίους.

Η σκέψη για μια «Ευρώπη πολλών ταχυτήτων», είπε, «είναι παλιά, όσο και η ίδια η Ένωση», ενώ υπάρχουν ήδη διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στις χώρες, καθώς το ευρώ χρησιμοποιείται σε 19 από τις 28 χώρες-μέλη, και ορισμένοι θεσμοί όπως μια αρχή αστυνομίας και ασφάλειας, ο ευρωπαίος εισαγγελέας και το νέο σύστημα για καταγραφή πατεντών έχουν εφαρμοστεί μόνο από ορισμένα μέλη.

Τέτοιες συζητήσεις θα έχουν ενδιαφέρον και θα είναι εύκολες, είπε ο πρώην καγκελάριος, αλλά σε ορισμένους τομείς θα πρέπει να εξασφαλιστεί το δικαίωμα και για τα μικρότερα κράτη να επιλέξουν αν θα συμμετέχουν ή όχι. Παρά την πρόοδο της ΕΕ με την ενσωμάτωση εν δυνάμει διαφορετικών επιπέδων συνεργασίας από τα κράτη-μέλη, ορισμένες βασικές αρχές θα πρέπει να παραμείνουν, τόνισε, όπως η ενιαία αγορά.

Ο Σούσελ σημείωσε ότι θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί όπου επηρεάζει όλα τα μέλη, αλλά αυτό αποτελεί πρόκληση όταν υιοθετείται η προσέγγιση των πολλών ταχυτήτων και απουσιάζει πια η πλήρης εντολή. «Εδώ η Κομισιόν μπορεί να είναι κάπως αποδυναμωμένη, αλλά να συνεχίσει να υπηρετεί ως έννοια που λειτουργεί σωστά», είπε.