Περίπου 35 δισ. ευρώ τα οποία παραμένουν αχρησιμοποίητα από το πρώτο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, θα προστεθούν στο δεύτερο ώστε να δημιουργηθεί ένα οικονομικό φράγμα πυρός συνολικά 165 δισ. ευρώ…