Το Spiegel λέει βίαιο το ποτάμι της Αριστεράς  αλλά όχι τις όχθες που το συγκρατούν. (Spiegel: http://bit.ly/aSoHme )