Εκτινάσσονται τα spreads στους καλύτερους μαθητές των εντολών λιτότητας. (Enet: http://bit.ly/9OupT2)