Σε ύψη ρεκόρ τα spread μετά το μνημόνιο. Αν δανειζόμασταν τώρα θα μας έπαιρναν και το γάιδαρο. (Καθημερινή: http://bit.ly/dr23Fj)