Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2020, που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 18.252 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 19.837 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και πλεονάσματος 1.922 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Ταυτόχρονα, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 13.747 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15.292 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6.945 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Ακόμα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, διαμορφώνονται σε 42.126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ήτοι 2,0% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη που σημείωσαν τα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, αυτά ανήλθαν σε 47.190 εκατ. ευρώ, μια αύξηση δηλαδή κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

Αναλυτικά η έκθεση