Τα στοιχεία αυτά ανέφερε στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, όπως ονομάστηκε η επιτροπή λογιστικού ελέγχου που συγκρότησε η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Δ. Μάρδας δήλωσε ότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία έχει αντικείμενο τη συλλογή όλων εκείνων των στοιχείων που δικαιολογούν μέρος του χρέους που συνδέεται με τις λεγόμενες γερμανικές αποζημιώσεις».

Διαθέσιμο το υλικό

Και είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι και είναι διαθέσιμο όλο το υλικό το οποίο χρειάζεται σε κάθε αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα το ζητήσει.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλέστηκε ο κ. Μάρδας «το χρέος το οποίο συνδέεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα 278,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10,3 δισεκατομμύρια είναι το λεγόμενο «αναγκαστικό δάνειο» και όλα τα υπόλοιπα ποσά έχουν σχέση με αποζημιώσεις που αφορούν ιδιώτες ή υποδομές».

Όπως είπε εξάλλου στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων του 1946 το ποσό αυτό είχε οριστεί στα 341,2 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνης της εποχής.