Το ποσό αποτελεί το άθροισμα των δύο επιμέρους υποχρεώσεων:

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 4,647 δις. ευρώ. Είναι ο 3ος μήνας μείωσης των οφειλών. Έτσι, από τα 5,255 δις. ευρώ του Σεπτεμβρίου, οι οφειλές περιορίστηκαν στα 5,206 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, στα 5,08 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο ενώ τον Δεκέμβριο καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση των οφειλών κατά 433 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρων αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο στα 739 εκατ. ευρώ. Από τους άμεσους φόρους προέρχονται τα 433 εκατ. ευρώ και από τους έμμεσους φόρους τα 150 εκατ. ευρώ ενώ στα μη φορολογικά έσοδα έχουν εμφανιστεί υποχρεώσεις 155 εκατ. ευρώ.