Ειδικότερα, ο μεγαλύτερος οφειλέτης είναι οι τα ασφαλιστικά ταμεία (Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης) με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 2,77 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,16 δισ. προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τα δημόσια Νοσοκομεία χρωστούν 1,47 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 113 εκατ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί με νόμο του 2010.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,01 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των φορέων και των Υπουργείων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 805 εκατ. ευρώ, υψηλότερες κατά 74 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 4,7 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα πάντως καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ.