Πρόκειται για τη μαρίνα της Χίου, για την οποία το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρησε 40ετές δικαίωμα εκμετάλλευσης στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Μαρίνα Χίου Α.Ε.», την οποία συνέστησαν οι επενδυτές Avlum Enterprises, Τέφας Ναυπηγοπλαστική, Κλεοπάτρα Μαρίνα Α.Ε. και Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας Α.Ε.

Η παραχώρηση ολοκληρώθηκε, αφού προηγήθηκε η υπογραφή από το υπουργείο Τουρισμού και την παραχωρησιούχο εταιρεία του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της μαρίνας από τον νέο φορέα διαχείρισής της. Κατόπιν αυτού καταβλήθηκε το εφάπαξ τίμημα της παραχώρησης, ύψους 600.000 ευρώ, στο ΤΑΙΠΕΔ. Το συνολικό τίμημα της παραχώρησης διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από το προαναφερθέν εφάπαξ ποσό και την ετήσια αμοιβή παραχώρησης, πλέον ποσοστού επί των ετήσιων εσόδων της μαρίνας.