15:57- Ο Στόλος της Ελευθερίας ξεκίνησε προς τον τελικό του προορισμό. Οι ευχές μας είναι επιβιβασμένες #shiptogaza