Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου, συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις απολύσεις, μέσω μη ανανέωσης σύμβασης 17 συναδέλφων τους τον Απρίλιο,, υποστηρίζοντας ότι αυτές έγιναν παρανόμως, καθώς εξαιρέθηκαν από μαζική ανανέωση συμβάσεων. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας, καθώς την ίδια ημέρα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάζεται το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο άσκησης ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει 12 απολυμένοι εργαζόμενοι. Επίσης καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12:00.

Μάλιστα η ανακοίνωση του Σωματείου είναι αποκαλυπτική για τον αυθαίρετο και εκδικητικό τρόπο που λειτουργεί το υπουργείο Μετανάστευσης σε σχέση με τους εργαζόμενους, καθώς το ΣΕΣΥΑ, σημειώνει ότι, «παρ όλες τις οχλήσεις των συναδέλφων και τις παρεμβάσεις του ΣΕΣΥΑ της ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, χρειάστηκε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να παραδώσει ορισμένα από τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση των 17 απολύσεων».

Επίσης όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΣΥΑ, το υπουργείο αυθαιρέτως αρνείται να προσλάβει δύο συναδέλφισσές τους, «που είναι επιτυχούσες βάσει του πίνακα κατάταξης υπ’ αρ. ΣΟΧ2/2019».

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου, είχαν προχωρήσει σε απεργία διαρκείας μετά τις απολύσεις των Απρίλιο, με πλήθος κινητοποιήσεων, απαιτώντας την άμεση επαναπρόσληψη των συναδέλφων και συναδελφισσών τους.

Ο αγώνας διαρκείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου για δικαίωση των συναδέρφων τους

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Μηταράκη

Η Υπηρεσία Ασύλου είχε θέσει ως π0ροφάσεις για τη μη ανανέωση των 17 συμβάσεων εργασίας, ορισμένα νομικά κωλύματα. Με επιστολή προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, η ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζει ότι παρά τους ισχυρισμούς της Υπηρεσίας Ασύλου,δεν τίθεται νομικό κώλυμα και παραθέτει αναλυτικά την κατάρριψη οποιασδήποτε τέτοιας αιτίασης.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τον υπουργό τα επιχειρήματα της Υπηρεσίας Ασύλου καταρρίπτονται ως εξής:

Α. Με ρητή νομοθετική διάταξη αναδρομικής ισχύος από την 1.11.2016, καταργήθηκε το τρίμηνο κώλυμα, για όσους προσλαμβάνονται μέσω διαδικασίας εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου είναι ευθέως αντίθετη στο νόμο.

Β. Το τρίμηνο κώλυμα αίρεται κατά το νόμο εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, συνιστάμενους στην ανάγκη κάλυψης με τη νέα σύμβαση ειδικών ομοειδών αναγκών της Υπηρεσίας. Η προκήρυξη, την οποία συνέταξε η Υπ. Ασύλου και ήλεγξε ο ΑΣΕΠ, όριζε ότι δεν υφίσταται τρίμηνο κώλυμα για τους ανωτέρω αντικειμενικούς λόγους. Το ΑΣΕΠ κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Πινάκων Τοποθέτησης ήλεγξε τη συνδρομή των κωλυμάτων και διαπίστωσε ότι τέτοια δε συνέτρεχαν στην δική τους περίπτωση. Αν επομένως υπήρχαν πράγματι τέτοια κωλύματα, δεν θα είχαν προσληφθεί ευθύς εξαρχής.

Γ. Η υποστήριξη της συνδρομής νομικών κωλυμάτων κατά την πρόσληψη του 2017, αποτελεί επί της ουσίας ανατροπή των Πινάκων Τοποθέτησης του ΑΣΕΠ, αλλά και των Υπουργικών Αποφάσεων Πρόσληψης και Παράτασης έτους 2018 και 2019. Όμως ούτε οι Πίνακες Τοποθέτησης έχουν τροποποιηθεί ούτε οι αποφάσεις πρόσληψής και παράτασης έχουν ανακληθεί.

Δ. Η Υπηρεσία Ασύλου με την ίδια επιχειρηματολογία – περί δήθεν νομικών κωλυμάτων – δεν εκτελεί Απόφαση Πρόσληψης 2 εκ των 16 εργαζομένων, οι οποίες προσλήφθηκαν με Προκήρυξη διαδικασίας εποπτευόμενης από τον ΑΣΕΠ και ενώ εκδόθηκε υπουργική απόφαση πρόσληψης. Επί της ουσίας η Υπ. Ασύλου δεν εφαρμόζει το νόμο περί προσλήψεων στο Δημόσιο, κατά παράβαση του Συντάγματος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Έχει υποβληθεί αναφορά στον Υπουργό για παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου που δεν εκτελεί την απόφαση πρόσληψης, χωρίς ωστόσο ο Υπουργός να έχει προβεί σε κάποια ενέργεια. Η απόφαση πρόσληψης δεν έχει εκτελεστεί, οι Πίνακες δεν έχουν τροποποιηθεί και οι θέσεις παραμένουν κενές και μάλιστα πρόκειται για θέσεις στην Μυτιλήνη όπου οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες.

Ε. Το νομοθετικό πλαίσιο για τους συμβασιούχους τέθηκε με σκοπό να αποτραπεί η κατάχρηση, από την πλευρά του Δημοσίου, σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι της σύμβασης αορίστου χρόνου. Δεν δημιουργήθηκε για να εμποδίσει την απασχόληση αλλά για ενισχύσει την σταθερή εργασία. Η ερμηνεία της Υπ. Ασύλου, που καταλήγει να μειώνει την απασχόληση, είναι ανακόλουθη με το σκοπό του νόμου και την κοινοτική οδηγία.

ΣΤ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου ότι συντρέχουν δήθεν κωλύματα, διατυπώνεται από αναρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Ανανέωση συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Κύριε Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο γνωστό θέμα της μη ανανέωσης των συμβάσεων 16 εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου ισχυρίζεται ότι η ανανέωση των συμβάσεων των 16 εργαζoμένων έχει νομικά εμπόδια για τον λόγο ότι όταν προσλήφθηκαν τον Μάϊο του 2017, κατόπιν διαδικασίας εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ, δεν είχε τηρηθεί [τότε] τρίμηνο κενό ανάμεσα στην νέα και την προηγούμενη σύμβαση εργασίας τους, η οποία έληξε στις 30.4.2017.
Η επίκληση αυτών των κωλυμάτων είναι αβάσιμη, για τους παρακάτω λόγους:

Α. Με ρητή νομοθετική διάταξη αναδρομικής ισχύος από την 1.11.2016, καταργήθηκε το τρίμηνο κώλυμα, για όσους προσλαμβάνονται μέσω διαδικασίας εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου είναι ευθέως αντίθετη στο νόμο.

Β. Το τρίμηνο κώλυμα αίρεται κατά το νόμο εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, συνιστάμενους στην ανάγκη κάλυψης με τη νέα σύμβαση ειδικών ομοειδών αναγκών της Υπηρεσίας. Η προκήρυξη, την οποία συνέταξε η Υπ. Ασύλου και ήλεγξε ο ΑΣΕΠ, όριζε ότι δεν υφίσταται τρίμηνο κώλυμα για τους ανωτέρω αντικειμενικούς λόγους. Το ΑΣΕΠ κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Πινάκων Τοποθέτησης ήλεγξε τη συνδρομή των κωλυμάτων και διαπίστωσε ότι τέτοια δε συνέτρεχαν στην δική τους περίπτωση. Αν επομένως υπήρχαν πράγματι τέτοια κωλύματα, δεν θα είχαν προσληφθεί ευθύς εξαρχής.

Γ. Η υποστήριξη της συνδρομής νομικών κωλυμάτων κατά την πρόσληψη του 2017, αποτελεί επί της ουσίας ανατροπή των Πινάκων Τοποθέτησης του ΑΣΕΠ, αλλά και των Υπουργικών Αποφάσεων Πρόσληψης και Παράτασης έτους 2018 και 2019. Όμως ούτε οι Πίνακες Τοποθέτησης έχουν τροποποιηθεί ούτε οι αποφάσεις πρόσληψής και παράτασης έχουν ανακληθεί.

Δ. Η Υπηρεσία Ασύλου με την ίδια επιχειρηματολογία – περί δήθεν νομικών κωλυμάτων – δεν εκτελεί Απόφαση Πρόσληψης 2 εκ των 16 εργαζομένων, οι οποίες προσλήφθηκαν με Προκήρυξη διαδικασίας εποπτευόμενης από τον ΑΣΕΠ και ενώ εκδόθηκε υπουργική απόφαση πρόσληψης. Επί της ουσίας η Υπ. Ασύλου δεν εφαρμόζει το νόμο περί προσλήψεων στο Δημόσιο, κατά παράβαση του Συντάγματος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Έχει υποβληθεί αναφορά στον Υπουργό για παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου που δεν εκτελεί την απόφαση πρόσληψης, χωρίς ωστόσο ο Υπουργός να έχει προβεί σε κάποια ενέργεια. Η απόφαση πρόσληψης δεν έχει εκτελεστεί, οι Πίνακες δεν έχουν τροποποιηθεί και οι θέσεις παραμένουν κενές και μάλιστα πρόκειται για θέσεις στην Μυτιλήνη όπου οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες.

Ε. Το νομοθετικό πλαίσιο για τους συμβασιούχους τέθηκε με σκοπό να αποτραπεί η κατάχρηση, από την πλευρά του Δημοσίου, σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι της συμβάσης αορίστου χρόνου. Δεν δημιουργήθηκε για να εμποδίσει την απασχόληση αλλά για ενισχύσει την σταθερή εργασία. Η ερμηνεία της Υπ. Ασύλου, που καταλήγει να μειώνει την απασχόληση, είναι ανακόλουθη με το σκοπό του νόμου και την κοινοτική οδηγία.

ΣΤ. Η άποψη της Υπ. Ασύλου ότι συντρέχουν δήθεν κωλύματα, διατυπώνεται από αναρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων.
Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να προσχωρήσετε άμεσα στην ανανέωση των συμβάσεων των 16 εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου.