Όπως τόνισε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο Γ. Σταθάκης, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο «με το οποίο τίθενται κάποια κοινωνικά και άλλα κριτήρια που δεν υπήρχαν στο παρελθόν».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «αλλάζει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και αντιμετώπισης του θέματος των αυθαιρέτων από τούδε και στο εξής, απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, μεταφέρεται ένα μέρος των ελέγχων από την πολεοδομία στους μηχανικούς, συστηματοποιείται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται εφεξής οι διαδικασίες ελέγχου και για πρώτη φορά διαφοροποιείται αυτός που αδειοδοτεί από αυτόν που ελέγχει».


«Δημιουργία ενός ενιαίου φορέα Κτηματολογίου»

Όσον αφορά το Κτηματολόγιο ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υπογράμμισε πως, «θα φτιάξουμε πρώτη φορά ενιαίο φορέα Κτηματολογίου, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο θα έχει τη νομική διάσταση που ανήκει σήμερα στα υποθηκοφυλακεία αλλά και τη χωρική που επωμίζονται τα κτηματολογικά γραφεία».

Το Κτηματολόγιο θα διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων γιατί για πρώτη φορά θα έχουμε όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε σε ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας».

Για την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, ο Γ. Σταθάκης  επισήμανε ότι «η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί» συμπληρώνοντας ότι «η ανάκαμψη είναι εφικτή και αυτό είναι το ελπιδοφόρο σενάριο για την επόμενη μέρα». Παράλληλα, εκτιμά ότι η ανεργία θα υποχωρήσει σύντομα κάτω από το όριο του 20%.

Τέλος, αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, επισημαίνει ότι «είναι τελείως ανεξάρτητη και εκ των πραγμάτων έχει θεσμικό ρόλο που συνομολογεί και ελέγχει τη νομοθετική δραστηριότητα».