Με 52,2 στους 100 πόντους, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το σκορ της χώρας είναι 15,7 πόντους κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από το 2010 η βαθμολογία της χώρα αυξήθηκε μόλις κατά 3,6 πόντους διατηρώντας την ίδια απογοητευτική θέση εδώ και μία 10ετία.

Στις αμέσως υψηλότερες θέσεις μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Πολωνία, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Σουηδία, η Δανία και η Γαλλία.

Σημειώνεται, επίσης, πως για το 2020 οι βασικές ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα για την Ελλάδα εντοπίζονται κυρίως σε πεδία που αφορούν τον χρόνο, την εργασία και την εξουσία, ενώ από το 2010 τα αποτελέσματα της Ελλάδας έχουν μειωθεί στους τομείς των χρημάτων κατά 2,8 βαθμούς με την πρόοδο στον τομέα της εργασίας να έχει σταματήσει σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,8 βαθμούς.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει κάθε χρόνο από το 2010 την πρόοδο στην ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και σε όλα τα κράτη μέλη βαθμολογώντας τα από το 1 έως 100, με τους 100 βαθμούς να σημαίνουν την πλήρη ισότητα. Οι βαθμολογίες βασίζονται στα κενά ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς και στα επίπεδα προόδου σε έξι βασικούς τομείς: την εργασία, την οικονομία, τη γνώση, το χρόνο, την εξουσία και την υγεία, ενώ όπως αναφέρεται η παρουσίαση για το 2020 βασίζεται και σε στοιχεία του 2018. Φέτος, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων εστίασε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και τις συνέπειες για την ισότητα, όπως η αύξηση της βίας κατά των γυναικών στο διαδίκτυο ή η προκατάληψη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.