Όπως αναφέρουν στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 23,1% τον Δεκέμβριο του 2016, σε σχέση με το Νοέμβριο (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017). ο αριθμός των ανέργων το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 1,101 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 19,5% και στις γυναίκες στο 27,6%.

Αναλυτικά τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται στην Ελλάδα (23,1%, τον Δεκέμβριο του 2016) και στην Ισπανία (18%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας συναντώνται  στην Τσεχία (3,4%) και στη Γερμανία (3,9%). Οι δύο χώρες βρίσκονται στην κορυφή και στη «λίστα» ανεργίας των νέων (ανθρώπων κάτω των 25 ετών). Η Ελλάδα με 45,2% και η Ισπανία ακολουθεί με 41,5%.

Τον Φεβρουάριο καταγράφονται 19,75 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,44 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη, ενώ για τον ίδιο μήνα η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 19,4% και στην Ένωση στο 17,3%.