Το συγκεκριμμένο ΕΣΧΑΔΑ περιλαμβάνει δυο ακίνητα:
  • το Γκόλφ Αφάντου, επιφάνειας 1.327.994 τ.μ. 
  • το Νότιο Αφάντου, εμβαδού 255,763 τ.μ. 
Οι εκτάσεις αυτές έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
 
Από την τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της όλης έκτασης έχει εξαιρεθεί, λόγω των αρχαιοτήτων, η Α΄ ζώνη, ενώ η Β΄ Ζώνη, όπως και η υπόλοιπη έκταση που είναι και το Γκόλφ Αφάντου (7 γήπεδα σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων), μπορεί να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα από τον αρχαιολογικό τους χαρακτήρα. Ακόμη, στην περιοχή του Γκόλφ Αφάντου επιτρέπεται η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, όπως και η αναδιάταξή του προκειμένου να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές του ΕΟΤ, ενώ ειδική μέριμνα γίνεται για την προστασία του υγροβιότοπου της περιοχής.