Στείλε τη Λαμπρινή Θωμά στη Βηρυττό!

Το Τhe Press Project βρέθηκε στον Λίβανο το φθινόπωρο του 2019, για να καλύψει την εξέγερση ενός αγωνιστή λαού, η οποία χαρακτηρίστηκε «η Δοξαστική Στιγμή του Λιβάνου». Ζητάμε τη βοήθειά……