Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο στόχος της δημοσιοποίησης των ονομάτων, είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων και η φορολογική συμμόρφωση.
 
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι οφειλές τους καθυστερούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Μάλιστα, πρόκειται για τις περιπτώσεις των οφειλετών, όπως σημειώνει η ΓΓΔΕ, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια e-mail, για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν -με δικαστική απόφαση- έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.
 
Παράλληλα, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει, μέχρι σήμερα.
 
Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες του δημοσίου εμφανίζονται οι εξής: 
  • Η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, με σύνολο οφειλών 8,54 δισ. ευρώ, από την υπόθεση των δομημένων ομολόγων
  • Η παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία με χρέη 1,35 δισ., 
  • Η Carrera Mobile Εμπόριο Κινητών και Τηλεπικοινωνιών ΑΕ με οφειλές 864 εκατ. ευρώ, 
  • Η Αγιομαυρίτης-Φωτογραφικά είδη ΑΕΒΕ με οφειλές 654 εκατ. ευρώ, 
  • Η Δυναμοχημική ΑΕΒΕ με 708 εκατ. ευρώ, 
  • Τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ με οφειλή 654 εκατ. ευρώ, 
  • Η «Φωτογραφικά Υλικά Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με χρέη 649 εκατ. ευρώ, 
  • Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα με 629 εκατ., 
  • Η ΕΑΒ με 461 εκατ. ευρώ 
  • Η Πειραική Πετρελαϊκή ΑΕ με υποχρεώσεις προς το δημόσιο ύψους 448 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα, τις μεγαλύτερες οφειλές στο δημόσιο έχει ο Ν. Κασιμάτης με χρέος, 1,26 δισ. ευρώ και ακολουθούν άλλα ονόματα με οφειλές 428 εκατ ευρώ, 363 εκατ ευρώ, κ.ά.