Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για δύο λίστες που περιλαμβάνουν ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων, οφειλετών του Δημοσίου ή/και του ΕΦΚΑ με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ ανεξόφλητη άνω του ενός έτους.

Στις σχετικές λίστες, ξεχωρίζουν οφειλέτες όπως της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, η παλιά Ολυμπιακή Αεροπορία, πάνω από 20 ομάδες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, όπως του Ηρακλή και της ΑΕΚ. Ακόμη, μεταξύ άλλων, στις λίστες περιλαμβάνεται πλήθος εταιρειών, όπως κινητής τηλεφωνίας, πετρελαϊκές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές, ηλεκτρονικών ειδών και άλλες.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων με:

  • βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).
  • βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Ακόμη η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με ημερομηνία εξαγωγής τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 28/06/2018, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 06/2018 και προγενέστερα.

Δείτε αναλυτικά τις λίστες με τα νομικά πρόσωπα και με τα φυσικά πρόσωπα.