Τα πρακτικά των συσκέψεων μπορείτε να τα δείτε εδώ