Στο κείμενο του σχεδίου, αναφέρεται ότι «το κοινοβούλιο ζητεί από την κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος (σ.σ. βασίλισσας Ελισάβετ) να ειδοποιήσει επισήμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έως την 31η Μαρτίου 2017 για την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συμπληρώνεται ακόμη ότι με την έγκριση της βασίλισσας, της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων, η ειδοποίηση πρέπει να γίνει υπό τους όρους που προβλέπει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομοσχέδιο, μετά την έγκρισή του, θα κωδικοποιηθεί με το όνομα «Πράξη Απόσυρσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άρθρο 50)».

Στο τελευταίο τμήμα του ν/σ, αναφέρεται ότι ως Πράξη τίθεται σε ισχύ μόλις εγκριθεί και υπογραφεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ και ότι αφορά την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.Σημειώνεται ότι η συζήτηση του σχεδίου νόμου θα αρχίσει στις 31 Ιανουαρίου.

Δείτε το νομοσχέδιο: